HOME / CASE STUDIES / Norweski Czerwony Krzyż Case Study

images

SMSEagle pomaga ratować życie dzięki szybkiej, niezawodnej łączności

“Korzystając z raportów wolontariuszy”, mówi Nikolai Riedel, Technology Lead for Community-Based Surveillance (CBS) w Norweskim Czerwonym Krzyżu (Norges Røde Kors), “zbieramy, analizujemy i interpretujemy informacje o lokalnych zagrożeniach dla zdrowia, aby identyfikować, zapobiegać i reagować na potencjalne ogniska chorób. Ponieważ wczesne ostrzeżenia o zagrożeniach dla zdrowia prowadzą do wczesnych działań, nadzór oparty na społeczności lokalnej może powstrzymać ogniska chorób przed przekształceniem się w epidemie na dużą skalę i pandemie, ratując życie.”

Norweski Czerwony Krzyż
Informacje o organizacji:

  • Założona: 22 września 1865 r.
  • Założyciel: Premier Frederik Stang.
  • Lokalizacja: Siedziba główna w Oslo, Norwegia.
  • Członkowie: Około 150 000.
  • Usługi: Opieka nad osobami starszymi i niedołężnymi, odwiedziny więźniów, ratownictwo na świeżym powietrzu, praca międzynarodowa.
  • Przynależność: Część Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.
  • Główne obszary działalności: Pomoc humanitarna i usługi

Założony w 1863 roku Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (RCRC) jest neutralną, bezstronną i niezależną organizacją humanitarną działającą w ponad 190 krajach. Kierując się pragnieniem zapobiegania i łagodzenia ludzkiego cierpienia, Norweski Czerwony Krzyż wnosi, ekspertyzę techniczną i możliwości, wiedzę lokalną i zasoby finansowe, współpracując w ramach Ruchu RCRC w celu ochrony życia, zdrowia i godności ludzkiej.

“Opracowana jako system wczesnego ostrzegania/wczesnego reagowania na potencjalne wybuchy chorób na całym świecie,” stwierdza Riedel, “aplikacja CBS wypełnia lukę informacyjną pomiędzy społecznościami lokalnymi a strukturami zdrowia publicznego.”

Poznaj urządzenie demonstracyjne SMSEagle za darmo

Wypróbuj ponad 20 funkcji podczas bezpłatnego 14-dniowego okresu próbnego. Uzyskaj dostęp do naszego urządzenia zdalnego i odkryj SMSEagle, aby wykorzystać swoją komunikację.

Wyzwanie: Przyspieszenie wyszukiwania, interpretacji i reagowania na dane

Platforma CBS, dostępna i wizualizowana za pomocą aplikacji internetowej w chmurze, wspiera systematyczne wykrywanie i zgłaszanie zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego w danej społeczności przez jej członków. Po otrzymaniu pseudonimizowanych danych zdrowotnych za pomocą SMS od wolontariuszy w społeczności, przedstawiciele lokalnych organizacji zdrowotnych weryfikują i analizują dane, a w razie potrzeby ostrzegają władze zdrowotne o możliwości wystąpienia kryzysu zdrowotnego.

Historycznie, dane wymagane do wypełnienia systemów nadzoru opartych na społeczności lokalnej były dostarczane za pomocą papieru, formularzy internetowych lub kombinacji różnych narzędzi zbierania danych, które nie zostały zaprojektowane specjalnie dla CBS. Często skutkowało to koniecznością ręcznego wprowadzania i analizowania danych przez wykwalifikowanych specjalistów.

“Ręczne, papierowe zarządzanie dużą ilością wrażliwych danych jest podatne na błędy, pracochłonne i powolne” – wyjaśnia Riedel. “Potrzebowaliśmy sposobu na szybsze pobieranie i interpretowanie danych, przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych numerów telefonów w sytuacjach, w których większość bramek SMS opartych na chmurze ich nie obsługuje”.

Wspieranie osób najbardziej zagrożonych i mieszkających w odległych miejscach

W projekcie CBS priorytetowo potraktowano osoby najbardziej zagrożone i mieszkające w odległych rejonach o ograniczonych możliwościach łączności, opracowując system dostępny za pośrednictwem SMS-ów na tanich i dostępnych telefonach komórkowych – o dłuższym czasie pracy na baterii – zamiast smartfonów wymagających mobilnego połączenia danych. Takie podejście pozwala na obniżenie kosztów i umożliwia osobom zbierającym dane na poziomie społeczności lokalnej ładowanie telefonów raz lub dwa razy w tygodniu.
“Działanie w społeczności lokalnej wymaga, aby narzędzia do zbierania danych były dobrze dopasowane zarówno pod względem celu, jak i kontekstu”, stwierdza Riedel, komentując wyzwania, którym trzeba było sprostać. “Społeczności najbardziej zagrożone niewykrytymi ogniskami chorób to te poza siecią, ze słabą infrastrukturą zdrowotną i telekomunikacyjną”.

Jednak utrzymanie kosztów na niskim poziomie wymagało, aby SMS-y były wysyłane tylko w obrębie sieci lokalnej. Niestety, większość dostawców bramek SMS opartych na chmurze nie było w stanie zaoferować lokalnych numerów telefonów dla obszarów priorytetowych dla projektu. Aby zapewnić sukces projektu, zespół Riedela musiał znaleźć bramkę SMS, która mogłaby połączyć się z lokalną siecią za pomocą lokalnej karty SIM i połączyć się z opartą na chmurze aplikacją internetową CBS.

“SMSEagle pozwala nam połączyć odległe społeczności z naszą opartą na chmurze aplikacją internetową, wypełniając lukę informacyjną i umożliwiając społecznościom i organom ochrony zdrowia szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia dla zdrowia”.

Nikolai

Nikolai Riedel
Lider ds. technologii
Norwegian Red Cross

Łączenie lokalnych dostawców sieci z opartą na chmurze aplikacją CBS

“SMSEagle zapewnia bezpośrednie połączenie między społecznościami a naszą opartą na chmurze aplikacją internetową”, stwierdza Riedel. “Posiadanie tej zdolności pozwala lokalnym społecznościom wcześniej ostrzegać władze zdrowotne o pojawiających się zagrożeniach dla zdrowia, co z kolei umożliwia publicznej służbie zdrowia szybszą reakcję – ratując życie”.

Obsługując globalne standardy GSM, 3G, i 4G oraz pełne pokrycie fal, moduły radiowe SMSEagle zapewniają szybką, niezawodną łączność SMS. Wykorzystując lokalne karty SIM, urządzenia SMSEagle pozwalają użytkownikom wybrać operatora i umowę, która najlepiej odpowiada ich potrzebom, z pełną przejrzystością i kontrolą kosztów wysyłania i odbierania wiadomości. Zaprojektowane i wyprodukowane do optymalnej pracy w trudnych warunkach, SMSEagle zapewnia szereg gotowych do użycia interfejsów API i wtyczek do szybkiej, łatwej integracji z istniejącymi rozwiązaniami, systemami i przepływami pracy.

“W ramach przepływu pracy CBS, SMSEagle jest łącznikiem pomiędzy lokalnymi dostawcami sieci a naszą aplikacją internetową opartą na chmurze”, dodaje Riedel. “Przekazuje SMS-y pochodzące od społeczności do chmury i umożliwia nam wysyłanie wiadomości zwrotnych z powrotem do nich i innych lokalnych aktorów”.

Przyspieszenie reakcji dzięki szybkiej, niezawodnej łączności SMS

“Naszym celem była pomoc społecznościom z ograniczonym dostępem do zasilania i sieci komórkowych o wysokiej przepustowości”, podkreśla Riedel, “więc znalezienie systemu opartego na SMS-ach, który mógłby być używany z lokalnymi numerami telefonów było kluczowe. SMSEagle pozwala nam łączyć odległe społeczności z naszą opartą na chmurze aplikacją internetową, wypełniając lukę informacyjną i umożliwiając społecznościom i władzom zdrowotnym szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia dla zdrowia.”

Poznaj nasze urządzenie demonstracyjne​

SMSEagle to rozwiązanie sprzętowe i programowe, które gwarantuje szybkie dostarczanie wiadomości do wyznaczonych odbiorców, niezależnie od tego, czy chodzi o powiadomienia, alerty czy ważne aktualizacje. Odkryj SMSEagle, aby pozostać w stałym kontakcie.

  • Uzyskaj dostęp do naszego urządzenia zdalnego
  • 14-dniowy bezpłatny okres próbny
  • Dostęp do ponad 20 funkcji