Email do SMS Poller

Poller Email to SMS to dodatkowa funkcja przekształcania e-maili na wiadomości SMS. Jest przeznaczona do pobierania wiadomości z określonej skrzynki pocztowej na serwerze pocztowym i automatycznego konwertowania przychodzących e-maili na SMS.

Funkcja Email2SMS Poller jest drugą (alternatywną) wtyczką do konwersji wiadomości e-mail do SMS. Ta wtyczka powinna być używana, gdy istnieje konieczność pobierania wiadomości e-mail z jednej istniejącej skrzynki email na serwerze pocztowym. Plugin Email2SMS Poller łączy się ze skonfigurowanym kontem e-mail i odpytuje je w określonych odstępach czasowych o nowe wiadomości e-mail. Po odebraniu nowego e-maila jest on automatycznie konwertowany na SMS.

Funkcja obsługuje konta POP3 i IMAP. Funkcja obsługuje podstawowe uwierzytelnianie dla wszystkich skrzynek pocztowych i Oauth2 dla skrzynek pocztowych Office365.

W celu wysłania SMS za pomocą pluginu Email2SMS Poller, należy wysłać wiadomość e-mail na określone konto e-mail z tematem zawierającym numer telefonu komórkowego.

PRZYKŁAD

DO: smseagle@mojafirma.com
OD: adam.kowalski@mojafirma.com
TEMAT: +48333444555
TREŚĆ: Witaj świecie!
W tym przypadku bramka SMSEagle pobiera przychodzący e-mail z konta smseagle@mojafirma.com i wysyła jego treść jako wiadomość SMS do numeru +48333444555.

WYSYŁKA DO UŻYTKOWNIKA/GRUPY

W celu wysłania wiadomości SMS do kontaktu lub grupy z Książki adresowej urządzenia SMSEagle, należy w polu TEMAT  podać nazwę kontaktu/grupy.

Konfiguracja

Dla Twojej wygody „Email do SMS Poller” pozwala na dodanie kilku reguł, które definiują co dzieje się z przychodzącą pocztą elektroniczną.

Dodawanie/edycja zasad

Dla każdej reguły użytkownik może zdefiniować:

  • Czy przekierowanie ma być zawsze wysyłane, czy tylko z formularza określonego nadawcy/gdy email zawiera
  • Przychodzący adres e-mail
  • Tekst wiadomości

*Dla urządzeń wielomodemowych użytkownicy mogą również określić, z którego modemu wysyłany jest SMS.*

Wiadomości, które są przetwarzane przez Email2SMS Poller (ale nie są usunięte) są oznaczone w skrzynce pocztowej jako przeczytane. Oprogramowanie opiera się na oznaczaniu flagą wiadomości jako Przyczytana / Nieprzeczytana. Oznaczenie przeczytanej wiadomości w skrzynce pocztowej jako nieprzeczytanej spowoduje ponowne przetworzenie przez plugin Email2SMS Poller.

Zalecamy użycie oddzielnego konta e-mail do celów wykorzystania pluginu.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!