Email do SMS

Ta funkcja umożliwia konwersję wiadomości e-mail na wiadomość SMS (e-mail na tekst). Obsługuje zarówno e-mail na SMS, jak i e-mail na MMS.

Jak działa wysyłanie SMS-ów za pomocą email?

Ta użyteczna funkcja działa przez odbieranie Twoich emaili przez SMSEagle, skonwertowanie ich do formatu SMS, a następnie wysłanie wiadomości do określonych odbiorców. SMSEagle konwertuje Twoje wiadomości email do SMSów przez co możesz dotrzeć do dowolnej ilości odbiorców. Możesz:

Wysłać wiadomość do pojednyczego odbiorcy

Email do SMS pozwala na wygodny kontakt z określonym odbiorcą poprzez konwersję wiadomości Email na wiadomość tekstową SMS.

Wysłać wiadomość do grupy odbiorców

Email do SMS pozwala na wygodne skontaktowanie się z grupą odbiorców poprzez konwersję wiadomości Email na wiele wiadomości SMS.

Otrzymywanie odpowiedzi SMS w email *

SMS do Email pozwala na wygodne przeglądanie odpowiedzi na wiadomości SMS w skrzynce odbiorczej.

(*) To rozwiązanie może działać w obie strony, odbiorcy mogą wysyłać SMS-y (wiadomości tekstowe), a Ty możesz otrzymywać je w formie wiadomości e-mail. Więcej szczegółów znajdziesz w SMS do Email.

___

Zobacz krótką prezentację wideo

na temat działania funkcji

Email do SMS.

PODSTAWOWE UŻYCIE

Jeśli funkcja jest włączona to wiadomości email wysłane na adres:

NUMER_TELEFONU@ADRES_IP_SMSEAGLE
zostaną skonwertowane na wiadomości SMS.

gdzie:
NUMER_TELEFONU – to numer telefonu odbiorcy
ADRES_IP_SMSEAGLE – to adres IP Twojego urządzenia.

Treść wiadomości email jest treścią wiadomości SMS (opcjonalnie można również dodać temat wiadomości email do wiadomości SMS).

Np.: wiadomość email wysłana na adres: 123456789@192.168.0.101 zostanie skonwertowana na wiadomość SMS i dostarczona na numer telefonu 123456789.

WYSYŁKA DO UŻYTKOWNIKA/GRUPY

Ta funkcjonalność jest dostępna w wersji oprogramowania 2.5 i wyższej. Wiadomość email wysłana na adres:

NAZWA_W_KSIAZCE_ADRESOWEJ@ADRES_IP_SMSEAGLE
zostanie skonwertowana na wiadomość SMS i wysłana do użytkownika lub grupy z książki adresowej urządzenia SMSEagle.

gdzie:
NAZWA_W_KSIAZCE_ADRESOWEJ
– nazwa użytkownika lub grupy (musi być to grupa publiczna) z książki adresowej SMSEagle
ADRES_IP_SMSEAGLE – to adres IP Twojego urządzenia
Treść wiadomości email jest treścią wiadomości SMS (opcjonalnie można również dodać temat wiadomości email do wiadomości SMS).

Np.: wiadomość email wysłana na adres: db-admins@192.168.0.101 zostanie skonwertowana na wiadomość SMS i dostarczona do wszystkich członków grupy db-admin. Grupa db-admin musi być zdefiniowana w książce adresowej Twojego urządzenia SMSEagle.

UŻYWANIE FQDN W ADRESACH EMAIL

Możliwa jest także konfiguracja urządzenia pozwalająca na używanie pełnej, jednoznacznej nazwy domenowej (ang. Fully Qualified Domain Name) w adresach email wysyłanych do urządzenia SMSEagle (np.: 123456789@mydomain.com). Szczegóły tego rozwiązania opisane zostały w FAQ: How do I configure Email2SMS plugin to accept FQDN email

WYSYŁANIE DO KONTAKTÓW/GRUP LDAP

Jeśli Twoja firma używa LDAP (Active Directory lub OpenLDAP) do zarządzania kontaktami, możesz użyć Kontaktów lub Grup LDAP do wysłania wiadomości e-mail do wiadomości tekstowej SMS.

Przykład: wiadomość e-mail wysłana na adres: myldap-admins1@192.168.0.101 zostanie przekonwertowana na wiadomość SMS i dostarczona do wszystkich członków grupy myldap-admins1. Grupa myldap-admins1 musi być zdefiniowana w Twoim katalogu LDAP, a plugin LDAP musi być skonfigurowany na Twoim urządzeniu SMSEagle.

Konfiguracja

Dla Twojej wygody funkcja „Email To SMS” pozwala na dodanie kilku reguł definiujących co dzieje się z przychodzącą pocztą e-mail.

Dodawanie/edycja zasad

Dla każdej reguły użytkownik może zdefiniować:

  • Czy przekierowanie ma być zawsze wysyłane, czy tylko z formularza określonego nadawcy/gdy email zawiera
  • Przychodzący adres e-mail
  • Tekst wiadomości

*Dla urządzeń wielomodemowych użytkownicy mogą również określić, z którego modemu wysyłany jest SMS.*

Uwierzytelnianie

Jeśli chcesz korzystać z uwierzytelniania użytkownika, ustaw opcję 'Co zrobić z tematem emaila’ na 'Użyj do uwierzytelniania’. Jeśli uwierzytelnianie użytkownika jest włączone, podaj w temacie emaila swój login i hasło w następującej formie: login=john&pass=doe LUB podaj token dostępu do API w następującej formie: access_token=toke

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!