Mechanizm Failover (Klaster HA)

Funkcja przełączania awaryjnego pozwala zapewnić wysoką dostępność urządzeń SMSEagle w środowiskach, w których czas pracy ma krytyczne znaczenie.

„Klastry o wysokiej dostępności (znane również jako klastry HA lub klastry failover) to grupy komputerów (…), które można wykorzystać w celu zminimalizowania czasu przestoju. Działają z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania wysokiej dostępności, łącząc nadmiarowe komputery w grupy lub klastry, które zapewniają ciągłą obsługę w przypadku awarii komponentów systemu. Bez tej technologii, jeśli serwer z uruchomioną aplikacją ulegnie awarii, aplikacja będzie niedostępna do czasu naprawienia uszkodzonego serwera. Klaster HA rozwiązuje tę sytuację, wykrywając błędy sprzętowe/programowe i natychmiast uruchamia aplikację w innym węźle bez konieczności interwencji administracyjnej. Proces ten znany jako mechanizm failover” (źródło: Wikipedia)

Urządzenia SMSEagle mają zaimplementowany własny mechanizm failover oparty na klastrze HA. Ta funkcja pozwala zapewnić wysoką dostępność urządzeń SMSEagle w środowiskach o krytycznym znaczeniu. Aby włączyć failover (klaster HA), wymagane są co najmniej 2 urządzenia (węzły). Mechanizm failover monitoruje urządzenia działające w klastrze i wykrywa usterki kluczowych usług (serwer web, silnik bazy danych, oprogramowanie modemowe, agent SNMP, dostępność całego węzła).

W klastrze HA znajduje się jedno urządzenie MASTER i jedno urządzenie BACKUP. Dostęp do klastra HA odbywa się za pośrednictwem wirtualnego adresu IP.

Każdy węzeł w klastrze HA może posiadać jeden ze stanów:

  1. MASTER: główny „zdrowy” węzeł w klastrze, dostępny domyślnie przez wirtualny adres IP
  2. BACKUP: drugi „zdrowy” węzeł w klastrze, gotowy i czekający na zastąpienie Master’a w razie potrzeby
  3. FAULT: węzeł z wykrytym błędem

Gdy klaster HA wykryje awarię co najmniej jednej usługi urządzenia MASTER, natychmiast przełącza przypisanie IP klastra do urządzenia BACKUP, zapewniając dla użytkownika ciągłość korzystania z urządzenia SMSEagle.

Konfiguracja mechanizmu failover (klastra HA) na urządzeniu SMSEagle:

Klaster failover jest w prosty sposób konfigurowany za pomocą interfejsu web-GUI. Dla każdego urządzenia w klastrze należy:

  • nadać adres wirtualny klastra w polu “Virtual IP Address”
  • wprowadzić adresy IP urządzeń Master i Backup
  • ustawić parametr “Enable Failover cluster” na “Yes”
  • opcjonalnie można włączyć replikację bazy danych między węzłami (funkcja dostępna tylko w urządzeniach z platformą sprzętową Rev.2 i nowszą)

Nacisnąć przycisk Save w celu zapisania konfiguracji, następnie Uruchomić ponownie urządzenie. Na obu urządzeniach w klastrze HA konfiguracja powinna być dokładnie taka sama.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!