Zarządzanie zmianami pracowniczymi

Funkcjonalność zarządzania zmianami pracowniczymi umożliwia wysyłanie wiadomości do pracowników tylko w ich godzinach pracy.

Funkcjonalność Zarządzania zmianami pozwala przyporządkować kontakt z Książki adresowej do zmiany pracowniczej. Jeśli kontakt został przypisany do zmiany, urządzenie sprawdza przed wysłaniem wiadomości czy kontakt jest na zmianie. Jeśli kontakt nie jest na zmianie to wiadomość SMS zostanie pominięta lub wysłana do kontaktu na początku następnej zmiany. W celu rozpoczęcia pracy ze zmianami pracowniczymi proszę zdefiniować zmianę poniżej a następnie dodać kontakt do zmiany w edycji kontaktu.

Konfiguracja zmiany

  • Podaj nazwę zmiany
  • Wybierz dzień tygodnia i godzinę rozpoczęcia / zakończenia zmiany

Przypisywanie zmiany do kontaktu

Podczas dodawania lub edytowania kontaktu, wspomniany kontakt może być przypisany do zmiany, poprzez wpisanie jej nazwy w polu tekstowym.

Jeśli pracownik, dla którego przeznaczona jest wiadomość, nie jest obecnie na zmianie wiadomość może zostać wysłana na początku następnej zmiany lub pominięta:

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!