Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)

SMSEagle obsługuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA); daje możliwość wysyłanie haseł jednorazowych (OTP) za pośrednictwem wiadomości SMS w celu weryfikacji tożsamości użytkownika podczas logowania.

Co to jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)?

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) dodaje dodatkową warstwę ochrony do procesu logowania. Podczas uzyskiwania dostępu do konta użytkownicy podają dwa lub więcej składników weryfikacyjnych, aby uzyskać dostęp do konta. Zamiast prosić tylko o nazwę użytkownika i hasło, MFA wymaga dodatkowej weryfikacji, co zmniejsza prawdopodobieństwo udanego cyberataku mającego na celu przejęcie konta.

Dlaczego uwierzytelnianie wieloskładnikowe jest potrzebne?

Podstawową zaletą MFA jest to, że zwiększa bezpieczeństwo Twojej firmy, zmuszając użytkowników do identyfikowania się przy użyciu więcej niż tylko loginu i hasła. Uwierzytelnianie oparte na nazwach użytkowników i hasłach może być problematyczne, ponieważ użytkownicy mogą mieć trudności z ich zapamiętaniem, zapisaniem i zarządzaniem nimi na kilku kontach, a wielu z nich ponownie używa haseł w różnych usługach. Nazwy użytkowników i hasła mogą być również narażone na ataki typu bruteforce i mogą zostać skradzione przez osoby trzecie. Wprowadzenie dodatkowych elementów uwierzytelniania, takich jak hasło jednorazowe, zwiększa bezpieczeństwo Twojej organizacji.

Jak działa uwierzytelnianie wieloskładnikowe?

Kiedy użytkownik loguje się za pomocą użytkownika i hasła, dodatkowy kod weryfikacyjny (hasło jednorazowe) jest wysyłany przez SMS z urządzenia SMSEagle na telefon komórkowy użytkownika. Hasło jednorazowe (OTP) pozwala na dodatkową weryfikację tożsamości przed przyznaniem dostępu do interfejsu webowego SMSEagle. Nowe hasło jednorazowe jest generowane jest każdorazowo przy logowaniu użytkownika.

Jak włączyć MFA na urządzeniu SMSEagle?

MFA może być włączona przez użytkownika poprzez Ustawienia użytkownika > zakładka MFA. Może być również włączona przez rolę Administratora z menu Użytkownicy. Szczegółowy opis konfiguracji MFA znajduje się w Instrukcji Użytkownika.

Włączane przez administratora/użytkownika

dla wszystkich/wybranych użytkowników

Kod OTP przez SMS

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!