SMS do Email

Funkcja SMS To Email umożliwia przekazywanie przychodzących wiadomości SMS/MMS na adres e-mail.

Funkcja SMS to Email umożliwia wysyłanie przychodzących wiadomości SMS lub MMS na adres e-mail. Przekazywanie może odbywać się na dwa sposoby: na adres e-mail ostatniego nadawcy lub na jeden stały adres e-mail dla wszystkich wiadomości. Oto jak działają te 2 tryby::

  • Przekazywanie przychodzących wiadomości SMS na e-maila ostatniego nadawcy (tzw. Dwukierunkowy Email2SMS i SMS2Email). W tym trybie, gdy urządzenie SMSEagle odbiera SMS/MMS przychodzący, sprawdza, czy wcześniej ktoś wysyłał SMS do numeru z nadchodzącego SMSa przy użyciu Email2SMS. Jeśli zostanie znaleziony ostatni nadawca, nadchodzący SMS zostanie przekazany na adres e-mail ostatniego nadawcy. Jeśli nie znaleziono ostatniego nadawcy, nadchodząca wiadomość zostanie przekazana na domyślny adres e-mail podany w ustawieniach wtyczki.     
  • Przekazuje wszystkie wiadomości przychodzące na jeden stały adres e-mail. W tym trybie wszystkie przychodzące wiadomości SMS/MMS są przekazywane zawsze na ten sam adres e-mail.

 

Konfiguracja

Dla Twojej wygody funkcja „SMS na e-mail” pozwala na dodanie kilku reguł, które definiują co dzieje się z każdym przychodzącym SMS-em.

Dodawanie/edycja zasad

Dla każdej reguły użytkownik może zdefiniować:

  • Czy przekierowanie ma być zawsze wysyłane, czy tylko z formularza określonego nadawcy/gdy email zawiera
  • Wybierz rodzaj przekierowania wiadomości e-mail: „Na email ostatniego użytkownika wysyłającego” (tzw. „Dwukierunkowy Email2SMS & SMS&Email”) lub „Na stały adres email”.
  • Adres e-mail
  • Temat e-maila

Tekst wiadomości email z pluginu

Treść wiadomości email zawiera:

  • numer telefonu z wiadomości SMS (i nazwa kontaktu z Książki adresowej jeśli został znaleziony)
  • Datę i czas otrzymania SMS
  • Treść SMS

 

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Bardziej szczegółowy opis tej funkcjonalności znajdziesz w Podręczniku Użytkownika, dostępnym na stronie "Do Pobrania". Zachęcamy również do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktu!